วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

10 เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะที่ดีที่สุดในปี 2024

1. เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ KEDIDA KD-350

KEDIDA KD-350 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะที่มีความแม่นยำสูง สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง 0.00 ถึง 14.00 พร้อมฟังก์ชันการปรับเทียบอัตโนมัติ ตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาดใหญ่ ใช้งานง่าย และมีราคาที่ย่อมเยา เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในอุตสาหกรรมต่างๆ

2. เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ Hanna HI2020

Hanna HI2020 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะที่มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่าย สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง -2.00 ถึง 16.00 มีระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ และมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

3. เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ Ohaus Starter 2100

Ohaus Starter 2100 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะที่มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่าย สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง -2.00 ถึง 16.00 มีระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ และมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในอุตสาหกรรมต่างๆ

4. เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ Milwaukee MW102

Milwaukee MW102 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะที่มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่าย สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง 0.00 ถึง 14.00 มีระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ และมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในอุตสาหกรรมต่างๆ

5. เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ Apera Instruments PH700

Apera Instruments PH700 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะที่มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่าย สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง -2.00 ถึง 16.00 มีระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ และมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในอุตสาหกรรมต่างๆ

6. เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ Thermo Scientific Orion Star A211

Thermo Scientific Orion Star A211 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะที่มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่าย สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง -2.000 ถึง 20.000 มีระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ และมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในอุตสาหกรรมต่างๆ

7. เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ Mettler Toledo SevenCompact S220

Mettler Toledo SevenCompact S220 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะที่มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่าย สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง -2.000 ถึง 20.000 มีระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ และมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในอุตสาหกรรมต่างๆ

8. เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ Horiba LAQUAtwin pH-33B

Horiba LAQUAtwin pH-33B เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะที่มีขนาดเล็กและพกพาสะดวก สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง 2.00 ถึง 12.00 มีระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ และมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในภาคสนาม

9. เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ OMEGA PHH-7000

OMEGA PHH-7000 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะที่มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่าย สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง -2.00 ถึง 16.00 มีระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ และมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในอุตสาหกรรมต่างๆ

10. เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ Eutech Instruments pH700

Eutech Instruments pH700 เป็นเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะที่มีความแม่นยำสูงและใช้งานง่าย สามารถวัดค่า pH ได้ในช่วง -2.00 ถึง 16.00 มีระบบการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ และมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดใหญ่ ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในอุตสาหกรรมต่างๆ

บทสรุป

เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายในห้องปฏิบัติการหรือในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการหรือในภาคสนาม ก็มีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกใช้งาน ทั้งนี้ควรเลือกเครื่องวัดค่า pH ที่มีความแม่นยำสูง ใช้งานง่าย และมีฟังก์ชันที่ตรงกับความต้องการของคุณ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือในการวัดค่า pH ของสารละลายต่างๆ